Print

Ytbehandling och korrosionsskydd - kort


Lång version

Mycket stora värden förloras på grund av korrosion. Ett rostangrepp påverkar först utseendet men om angreppet fortsätter kommer produktens hållfasthet och prestanda att försvagas för att sluta i haveri. En stålskruv utan skyddande ytbehandling rostar om den relativa luftfuktigheten överstiger 60 %. Det beror på att det då bildas en tunn fuktfilm på ytan och denna verkar som elektrolyt.  Stålskruvar måste därför ytbehandlas. Att välja rätt material och ytbehandling har stor betydelse för hållfastheten och säkerheten i korrosiv miljö. Ytbehandlingen gör också att en dekorativ yta med lämplig färg, t ex svart, gul eller blank, kan skapas. 

Den vanligaste korrosionsskyddande ytbehandlingen är förzinkning, antingen med ren zink eller med zinklegeringar som zinkjärn och zinknickel (zinkkobolt). Zinklegeringar ger ökat korrosionsskydd och förbättrar också andra egenskaper som värmetålighet. Zinkbeläggningar har hög slitstyrka och högt motstånd mot mekanisk påverkan. Zink är en oädel metall och offrar sig till förmån för stålet. Zink skyddar stålet även om skiktet är skadat. Zink korroderar under normala förhållanden ca tio gånger långsammare än stål.

 

Figur 1. Elektrolytiskt förzinkad stålskruv med efterbehandling:
            a. gulkromatering, b. gulpassivering, c. blåpassivering.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se