pdf-format:
Inbjudan till Värmebehandlingsforum

 

Värmebehandlingsforum

IVFs intressentgrupp för värmebehandlingsteknik

Värmebehandlingsforum är ett nätverk för värmebehandlingsintresserade i Norden.

Värmebehandlingsforum riktar sig till dig som:

 • Vill ha ett utbyte med andra inom området
 • Vill veta vad som händer i Sverige och internationellt inom området
 • Vill kunna påverka IVFs forskning inom området

Som medlem i Värmebehandlingsforum erhåller du:

 • Ett nyhetsblad som ges ut varje kvartal innehållande:
 • Kontinuerlig litteraturbevakning av svenska och utländska tidskrifter
 • Bevakning av konferenser inom området
 • Sammanfattningar och information om IVFs forskningsprojekt inom området
 • Information om konferenser, mässor och kurser
 • Inbjudan att delta i FoU-projekt
 • Inbjudan till och rabatt på seminarier och kurser

Värmebehandlingsforum-pärmen med:

varmeparm.gif (206014 bytes)
 • Förteckning och sammanfattningar över de projekt IVF har arbetat med inom värmebehandlingsområdet
 • Plats för nyhetsbladet
 
Dessutom:
 • Tillgång till det här nätverket
 • Inbjudan till seminarier och studiebesök som anordnas för Värmebehandlingsforums medlemmar
 •  
  15% rabatt på IVF-publikationer inom värmebehandlingsområdet

 

Anmälan till värmebehandlingsforum

Medlemsavgiften för 2002 är 4 400 kr. Mervärdesskatt tillkommer.
Avgiften gäller per företag och ort. Avgiften gäller för fyra personer plus ytterligare tio personer som bara får tillgång till Internetsidorna (dvs får inga pappersutskick).

För mer information kontakta Eva Troell (031-706 60 77)

 


Ansvarig: Eva Troell [eva.troell@ivf.se]
Ändrad senast: 24 mars 2004