Print

Fästelementgeometri - kort


Lång version

Fästelement beskrivs dels genom geometrier för produkter dels genom geometrier för gängor. Inom dessa områden finns ett antal standarder. Fästelement har indelats i olika produktgrupper som exempelvis sexkantsskruv, flänsskruv, sexkantsmuttrar, flänsmuttrar etc.

I Sverige följande definitioner för skruv och bult:

  • Skruv: utvändigt gängad cylindrisk eller konisk kropp, avsedd för fastsättning, hopfogning, kraftöverföring eller överföring av rörelse i sin längdriktning.
  • Bult: ogängad cylindrisk kropp med ansats(er) i form av huvud eller liknande, avsedd att användas utan att undergå plastisk formändring.

De grundläggande geometrierna för fästelement, skruvar, pinnskruvar och muttrar beskrivs i standard SS-ISO 225.

Figur 1. Flänsskruv med sexkantshuvud.
            Uttdrag ur SS-ISO 225.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se