Print

Konstruera monteringsvänligt - kort


Lång version

Vid konstruktion av fordonskomponenter och tillhörande skruvförband måste ett stort antal faktorer beaktas varav många berör monteringen. Konstruktören kan bli tvungen att kompromissa mellan de olika kraven vilket ibland kan medföra försvårad montering. Förutom fabriksmonteringen måste hänsyn också tas till service och reparation då förbanden både ska lossas och återmonteras
I detta kapitel redovisas i första hand faktorer som ger enkel, snabb och säker montering. Några exempel på verktygsutformning ges också.

Vid konstruktion bör kontakt tidigt tas både med produktionsteknik/beredning och ansvariga för service för bestämning av verktyg och åtkomlighet för verktygshuvuden, mothåll mm. Man bör utgå från segdragande verktyg med hylsor och för service och reparation handverktyg med omslutande grepp. Pneumatiska slående verktyg ska inte användas och öppna handverktyg hör numera inte hemma på moderna fordon.

Mest fördelaktigt är givetvis en utformning som ger lättåtkomliga förband på öppna ytor utan begränsningar i form av trånga utrymmen, väggar, överhäng mm.


Figur 1.  Öppet lättåtkomligt förband.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se