Print

Gängtolerenssystem - kort


Lång version

 

Basprofil är en för utvändig och invändig gänga gemensam teoretisk profil till vilken tolerans hänförs. Basprofilen för metriska ISO-gängor (M) för allmän användning finns angiven i SS-ISO 68-1.

 

För att kunna garantera rätt gängpassning mellan in- och utvändiga gängor måste deras mått hållas inom vissa fastställda gränser. För ytbelagda gängor gäller toleransen före ytbeläggning om inte annat angetts. Efter ytbeläggning får den verkliga gängprofilen inte i någon punkt underskrida respektive överskrida max materialgräns för H respektive h.

 

Med gängbeteckningar avses de beteckningar som skall användas på ritningar och i andra dokument för att ange en bestämd gänga. Den fullständiga gängbeteckningen består av en beteckning för gängsystemet och storleken, en beteckning för gängans toleransklass vid medeldiameter och toppdiameter. Varje klassbeteckning består av:

  • en siffra som anger toleransgraden
  • en bokstav som anger toleransläget, versal för invändiga gängor,
    gemen för utvändiga gängor.

Exempel

 

Utvändig gänga


Gänga med nominell diameter 10 mm och stigning 1 mm:

 

 

 

Figur 1. Basprofil för gänga. 

 

Vilken som helst av de rekommenderade toleransklasserna för invändiga gängor kan kombineras med vilken som helst av de rekommenderade toleransklasserna för utvändiga gängor. För att tillräcklig gängtäckning skall garanteras, bör emellertid de färdiga delarna helst vara tillverkade för att bilda passningarna H/g, H/h eller G/h.

 

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se