Print

Start


    Denna handbok innehåller uppdaterad kunskap om det mesta du behöver veta för att konstruera och producera optimerade skruvförband. Handboken är sammanställd av ledande expertis från svensk fordonsindustri. Kommande projekt inom skruvförbandsteknik ska resultera i ny och utvecklad information i Handboken.     Vår förhoppning är att Handboken ska bli det naturliga hjälpmedlet vid konstruktion och produktion av skruvförband, i första hand för fordonsindustrin men också för övrig industri. Den ska därmed bidra till att lyfta industrins kompetens och förmåga att utnyttja bästa teknik..

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se