Svenskt Monteringsforum

Svenskt Monteringsforum är en samlingspunkt för alla som arbetar med utvecklingsfrågor och problemlösning inom monteringsområdet. Nätverket har drygt 260 medlemmar från omkring 50 företag.

Verksamheten leds av ett råd med personer verksamma inom industri respektive forskning. Rådets uppgift är att skapa projektsamarbeten mellan forskningsorganisationer (RISE IVF resp högskolor) och industri, påverka forskningsfinansiärer och identifiera behov som är gemensamma för många företag.

Vision
Svenskt Monteringsforum vidareutvecklar Sveriges konkurrenskraft med hjälp av:

 • industriella nätverk

 • forsknings- och utvecklingsinsatser

 • samverkan med myndigheter och  forskningsfinansiärer

Strategi
Visionen uppnås genom att:

 • stimulera kunskapsöverföring mellan företag verksamma inom samma eller olika branscher

 • stimulera forskning och se till att forskningsresultat snabbare kommer till industriell nytta

 • stimulera innovationsförmåga och idéexploatering

 • samverkan med Monteringsklustret och Logistikklustret

Operativa mål
Svenskt Monteringsforum ska genomföra:

 • En årlig konferens

 • Seminarium/workshop med särskilt tema, 1-2/år

 • Gemensamma projekt, minst 1/år

 • Studiebesök, minst 3/år

 • Bevaka aktuella utlysningar om forskningsfinansiering och informera medlemmarna

 • Samverka med mässarrangörer i Sverige

 • Ökning till 300 medlemmar och/eller 80 företag

Organisation
Svenskt Monteringsforum består av ett brett nätverk och ett råd.

 • I nätverket finns medlemmar från små, medelstora och stora företag.

 • Nätverket administreras av den fristående parten RISE IVF

 • Verksamheten leds av ett råd med personer verksamma inom industri respektive forskning

Mer information för dig som vill bli medlem


Senast uppdaterad: 2018-10-02
Ansvarig: Annika Nilsson