Svenska Monteringspriset

Statuter SVM 2018 (pdf-fil)

Priset består av en för Monteringspriset speciellt framtagen glasskulptur av konstnärinnan Ebba von Wachenfeldt och en check på 20 000 kronor. 

Priset delas ut till en person eller grupp av personer som bidragit till utvecklingen inom monteringsområdet. (Se deltagarkategorier och vinnarkriterier nedan). Priset syftar till att markera att utveckling inom monteringsområdet är av mycket stor vikt för svensk industris konkurrenskraft.

Accelererad globalisering, understödd av informationsteknikens snabba utveckling, gör att konkurrensen mellan företag med samma produkt, men i olika länder eller världsdelar, blir alltmer tillspetsad. Producenten av en vara måste flytta sin kundorderpunkt så långt mot slutet av tillverkningskedjan som möjligt. Det gör att distributionssystem av flerstegstyp måste undvikas och att, i stället, företagets slutmontering av kundspecificerade produkter måste agera direkt mot kund. Slutsatsen är att företagens monteringssystem och dessas organisation, deltekniker och processer, måste utvecklas för maximal snabbhet, omställbarhet, ombyggbarhet och kvalitet.

Deltagarkategorier och vinnarkriterier
Priset tilldelas en person eller en grupp av personer (dvs inte företag eller annan juridisk person) som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg, eller någon annan form av hjälpmedel, som utgör ett industriellt föredöme och, därmed, bidrar till utveckling inom monteringsområdet. "Produkt" ovan avser produktutformning med avseende på produktens egen, rationella montering.

Tävlingsbidragens form
Envar är välkommen att nominera tävlingsbidrag, även eget bidrag. Bidraget ska beskrivas i ord och bild och med en motivering till varför bidraget bör premieras. Tävlingsbidraget skickas  till:
Daniel Gåsvaer
Swerea IVF
c/o Mälardalens högskola
Box 325
631 05  ESKILTUNA
daniel.gasvaer@swerea.se

Jury
Juryn innehåller medlemmar ur Svenskt Monteringsforums Råd. Vid behov inväljs extern expertis. Representanter för sponsorer och andra intressenter kan ingå. Juryn utses av Svenskt Monteringsforums Råd.

Jurymotivering
Motiveringen kommer att vara individuellt utformad och substantiell, t ex:
NN har utvecklat en ... som väsentligt ökar/minskar ... för ... typ av montering. I sitt arbete har han kombinerat beprövade lösningar med djärvt nytänkande och systematiskt utvärderat resultatet. Bred tillämpning av NNs ... kommer att bidra till .... i svensk industri.

Utdelningstillfälle
Priset delas ut vid "Årets Monteringskonferens". Tävlingsbidraget blir, förutom prisutdelningsceremonin, en programpunkt på konferensen.

Prisutdelare
Priset delas ut av en aktad representant för industriell utveckling. Förutom prissumman överlämnas diplom och en glasskulptur, speciellt framtagen för priset. Vinnarens företag får också ett exemplar av skulpturen för placering hos företaget.

Tidigare pristagare

2000 delades första Svenska Monteringspriset ut. Pristagare var Per Milwertz vid ABB Capacitors AB i Ludvika
2001 Bernt Karlsson och Bierne Andersson vid ABU Garcia AB i Svängsta
2002 Tomas Ekström och Thomas Weiland vid Stoneridge Electronics AB
2003 Patrik Wall och Henrik Larsson vid ABB Robotics i Västerås
2004 delades inget pris ut 2005 Bernt Sollander, Robert Maglica och Anders Carlsson vid Volvo Personvagnar AB
2006 Jörgen Simonsson vid MEKAP-Technics AB i Sala
2007 Tomas Blomberg vid HIAB AB i Hudiksvall
2008 Troels Nielsen vid GGP Sweden AB i Tranås
2009 Anna Brolén, Veronica Remmerfelt och Johan Wiggins vid Volvo Powertrain AB i Skövde
2010 Henrik Kihlman, Delfoi AB, Magnus Engström, Saab AB och Gilbert Ossbahr, Linköpings Universitet 2011 delades inget pris ut
2012 Magnus Häggmar, Hans Linder, Jarmo Pykäläinen och Linda Wennberg vid ABB AB i Ludvika
2013 Anders Bergdahl och Jonas Pettersson vid Volvo Global Trucks Operations i Köping
2014 Leif Sandvik vid IAC Group AB i Göteborg
2015 Anders Johnson och Andreas Andersson, Ericsson AB i Kumla
2016 Markus Andréasson, Erik Björklund och Göran Jansson vid Meritor HVS AB, Lindesberg

2017 Jens Berntsson vid Volvo Penta i Vara och Jesper Broberg vid MVV Information Technology i Vara
2018 Tommy Karlsson, Christian Nilsson, Volvo Construction Equipment i Hallsberg
2019 Filip Palmkvist, Robert Turesson, CEJN i Skövde

 

 


Senast uppdaterad: 2019-03-18
Webmaster: Annika Nilsson