Bli medlem


Medlemsavgiften 9 500 kr och gäller för obegränsat antal medlemmar från företaget eller 5 000 kr för första medlem från företaget och därefter betalar anställda på samma företag 500 kr/person.

Företag med upp till 15 anställda betalar endast 2 000 kr för första medlemmen och 500 kr för ytterligare medlemmar.

För nya medlemsföretag har vi ett introduktionspris: Första året är kostnaden 3 500 kr för företagets första medlem och för ytterligare medlemmar 500 kr/person.

Företag med fler än 10 medlemmar i Svenskt Monteringsforum, debiteras inte efter den tionde medlemmen.

Som medlem får du tillgång till följande:

  • Kunskapsutbyte med företag från den egna eller andra branscher och möjlighet att hitta partner för gemensamma utvecklingsinsatser

  • Färska forskningsresultat och möjlighet att påverka forskningsinriktning

  • Studiebesök på företag som har kommit långt inom montering, minst två per år

  • Seminarier med särskilt tema

  • Gemensamma projekt

  • Rabatt på utvalda konferenser som är öppna för andra än nätverkets medlemmar, t ex den årliga monteringskonferensen i Stockholm


Senast uppdaterad: 2019-01-31
Ansvarig: Annika Nilsson