Aktiviteter

Årets kommande och genomförda aktiviteter

 

 Studiebesök Volvo Powertrain 16 maj

Vi får besöka deras högvolymsmontering där utmaningen ligger i hanteringen av komplex variantflora. Dessutom besöker vi deras montering av marina drev, där kraven på ökad livslängd på produkterna har resulterat i nya, betydligt tuffare renhetskrav. Resultatet – en montering i en kontrollerad miljö som är helt avskild från övrig verkstadsyta.

Inbjudan (pdf-fil)

Monteringskonferens 13 mars 2019

Effektiv montering –
människa och ny teknik i samverkan

Årets Monteringskonferens kommer bland annat att belysa automationsfrågor och den ständigt aktuella frågan om kollaborativa robotar, men också hur operatörens roll påverkas i en mer komplex miljö. Föredragen är i vanlig ordning en blandning av industriella tillämpningar och forskningsresultat. 

Dagen efter konferensen arrangeras studiebesök på Scanias chassimontering samt hålls en workshop på Fanuc kring olika automationslösningar.

Inbjudan och program (pdf-fil)

Studiebesök Scania, 14 mars 2019

Hos Scania i Södertälje besöker vi chassimonteringen. Det blir först en presentation och därefter rundvandring i monteringen. Besöket pågår kl 9-12 följt av gemensam lunch.

Studiebesök Fanuc, 14 mars 2019

Hos Fanuc i Sollentuna får vi först en introduktion i olika automationslösningar. Därefter får vi se, testa och lära spännande saker i olika stationer (t ex en kollaborativ robot och nya mjukvaror). Givetvis finns tid att ställa frågor.Besöket pågår kl 9-12 följt av gemensam lunch.

Studiebesök Xylem, 5 februari

Vir bland annat deras senast installerade monteringslinjer samt få ta del av deras monteringsvision, hur det ser ut i dagsläget och hur det kommer att se ut i framtiden, med Industri 4.0 som utgångspunkt.

Inbjudan (pdf-fil)

 

Workshop Åtdragningsteknik, 22-23 jan 2019

Teoretiska kunskaper som praktisk erfarenhet av att arbeta med olika åtdragningsverktyg och åtdragningsstrategier samt kunskap om grundläggande ergonomi för åtdragnings-verktyg och ergonomiförbättrande tillbehör.

Inbjudan (pdf-fil)

 

Rådsmöten 2019

15 januari
14 mars
6 maj
4-5 september
12 november

 


Senast uppdaterad: 2019-04-12
Ansvarig: Annika Nilsson