Print

Sök efter partners till NMP-projekt


NMP-programmet har tagit fram ett webbaserat verktyg för partnersök: www.nmpteam.com

Du kan leta efter partners till projekt och efter intressanta projektidéer samt diskutera projektrelaterade finansieringsfrågor.

 

Website administered by Elisabeth Sagström, Swerea IVF, Argongatan 30, SE431 53 Mölndal, Sweden.
Telephone +46 31 706 60 67. Fax +46 31 27 61 30. E-mail elisabeth.sagstrom@swerea.se