Print

Projekt finansieriade av Factories of the Future


EFFRAs Innovation Portal finns information om alla de 180 projekt som så långt startats.

Website administered by Elisabeth Sagström, Swerea IVF, Argongatan 30, SE431 53 Mölndal, Sweden.
Telephone +46 31 706 60 67. Fax +46 31 27 61 30. E-mail elisabeth.sagstrom@swerea.se