Print

Industri


Teknikföretagen

Teknikföretagen företräder 3 600 medlemsföretag

IF Metall IF Metall har cirka 340 000 medlemmar inom stora delar av den svenska industrin

Website administered by Elisabeth Sagström, Swerea IVF, Argongatan 30, SE431 53 Mölndal, Sweden.
Telephone +46 31 706 60 67. Fax +46 31 27 61 30. E-mail elisabeth.sagstrom@swerea.se