Print

Institut


Swerea                Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning.
Swerea IVF

Industriell produktframtagning, process- och materialutveckling, textil, polymerer, keramer.

Swerea KIMAB

Materialanvändning, material- och processutveckling, korrosion.

Swerea MEFOS

Processmetallurgi, värmning, bearbetning, miljöteknik och energieffektivisering för järn- och basmetallindustrin.

Swerea Sicomp

Kompositmaterial, process- och produktutveckling.

Swerea Swecast

Gjutna metaller - produkt-, material-, process- och miljöutveckling.

 

Website administered by Elisabeth Sagström, Swerea IVF, Argongatan 30, SE431 53 Mölndal, Sweden.
Telephone +46 31 706 60 67. Fax +46 31 27 61 30. E-mail elisabeth.sagstrom@swerea.se