Print

Akademi


Svenska Produktionsakademin

Produktionsakademien består av professorer, forskare, lärare, doktorander och industridoktorer verksamma i Sverige

                                                          

 

Website administered by Elisabeth Sagström, Swerea IVF, Argongatan 30, SE431 53 Mölndal, Sweden.
Telephone +46 31 706 60 67. Fax +46 31 27 61 30. E-mail elisabeth.sagstrom@swerea.se