Print

Strategisk forsknings- och innovationsagenda


Industri, institut och akademi har gemensamt formulerat mål för produktionsforskningen i Sverige i den nationella strategiska forsknings- och innovationsagendan Made in Sweden 2030. Utmaningar för svensk industri och viktiga forskningsområden för att hantera utmaningarna pekas ut.

Läs mer om visionen och hämta agendan på hemsidan för det strategiska innovationsområdet Produktion2030

Website administered by Elisabeth Sagström, Swerea IVF, Argongatan 30, SE431 53 Mölndal, Sweden.
Telephone +46 31 706 60 67. Fax +46 31 27 61 30. E-mail elisabeth.sagstrom@swerea.se