Print

Factories of the Future - bakgrund


Samarbetsprogrammet Factories of the Future lanserades som en del i EU-kommissionens Recovery Plan den 26 november 2008.

MANUFUTURE-plattformen svarade genom att ta inititativet till grundandet av EFFRAEuropean Factories of the Future Research Association, en ny industridriven forsknings- och utvecklingsorganisation.

Factories of the Future är ett samarbetsprogram inom Horizon 2020.

Website administered by Elisabeth Sagström, Swerea IVF, Argongatan 30, SE431 53 Mölndal, Sweden.
Telephone +46 31 706 60 67. Fax +46 31 27 61 30. E-mail elisabeth.sagstrom@swerea.se