Print

Manufuture Europe - Struktur


High Level Group - HLG
Styrgrupp för Manufuture-plattformen, sätter upp strategin för att bibehålla ett europeiskt ledarskap inom produktion.

Implementation Support Group - ISG
Koordinerar arbetet i plattformen och tillhandahåller sektretariatet.

Industrial Advisory Group - IAG
Övervakar den strategiska delen av forskningsagendan och implementeringsplanen samt säkerställer industriell spridning.

Mirror Group - MG
Harmoniserar medlemsstaternas aktiviteter inom produktionsforskning med aktiviteterna i Manufuture-plattformen.

Working Groups - WGs
Slutför arbetet med forskningsagendan.

National/Regional Manufuture initiative Group - NRTP
Kopplar den europeiska Manufuture-plattformen med industrins behov i Europas olika länder och regioner. MANUFUTURE-SE är en av de nationella plattformarna.

Website administered by Elisabeth Sagström, Swerea IVF, Argongatan 30, SE431 53 Mölndal, Sweden.
Telephone +46 31 706 60 67. Fax +46 31 27 61 30. E-mail elisabeth.sagstrom@swerea.se