Print

Manufuture Europe - Mål


  • Konkurrenskraftiga tillverkningsindustri
  • Ledande i produktionsteknik
  • Resurseffektiva produkter och produktion 
  • Ledande både i produkter och processer och i kulturella, etiska och sociala värden

Website administered by Elisabeth Sagström, Swerea IVF, Argongatan 30, SE431 53 Mölndal, Sweden.
Telephone +46 31 706 60 67. Fax +46 31 27 61 30. E-mail elisabeth.sagstrom@swerea.se