Print

Manufuture Europe - Uppgift


Manufuture har till uppgift att föreslå, utveckla och implementera en forsknings- och innovationsbaserad strategi för att öka industrins omvandlingtakt mot produkter processer och tjänster med högt förädlingsvärde. På så sätt säkras arbetstillfällen och en huvuddel av världsproduktion i framtidens kunskapsdrivna ekonomi.

Website administered by Elisabeth Sagström, Swerea IVF, Argongatan 30, SE431 53 Mölndal, Sweden.
Telephone +46 31 706 60 67. Fax +46 31 27 61 30. E-mail elisabeth.sagstrom@swerea.se