Print

Vision MANUFUTURE-SE


Visionen är att stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri genom att:

  • Öka relevans och kvalitet hos produktionsforskningen
  • Säkerställa svensk kompetens inom produktion
  • Öka och förbättra samarbete mellan svenska och europeiska företag, insititut och universitet

Website administered by Elisabeth Sagström, Swerea IVF, Argongatan 30, SE431 53 Mölndal, Sweden.
Telephone +46 31 706 60 67. Fax +46 31 27 61 30. E-mail elisabeth.sagstrom@swerea.se