ett HJÄLPMEDEL för effektiv realisering av Lean     Länkar/kontaktinfo

  Huset Starta Leanresan LeanNavigator Reseberättelser Dokumentation 

 

Syfte
Utvecklingstrappa
I. Analys delområden
II. Helhetsanalys
III. Handlingsplan
Hur använda?
Om Navigatorn

LeanNavigatorn

 

Presentation som beskriver LeanNavigaton (PDF 1,8MB)

 

LeanNavigatorn är ett hjälpmedel som stödjer arbetet med att kartlägga hur man arbetar idag med sitt produktionssystem och vart man vill sträva efter på kort- respektive lång sikt.

Förutom denna hemsidan finns LeanNavigatorn även som skrift - en handledning och en arbetsbok.  Se metodiken som en inspirationskälla till företagets utveckling av produktionssystemet där syftet är att nyttja företagets styrkor och vidareutveckla produktionssystemet utifrån de egna lokala förutsättningarna.

Via länkarna till vänster beskrivs vad som ingår i LeanNavigatorn och hur de olika blanketterna hänger ihop och kan användas.

Bild  LeanNavigatorns innehåll och en steg för steg-beskrivning av hur den kan användas

 


 
           
Logo

 

 

© Swerea IVF AB, Volvo Technology AB och Chalmers, Avd för logistik och transport
Webmaster per.gullander@swerea.se     Ändrad: 30 april 2009