ett HJÄLPMEDEL för effektiv realisering av Lean     Länkar/kontaktinfo

  Huset Starta Leanresan LeanNavigator Reseberättelser Dokumentation 

Leanresan.se

             

Välkommen till Leanresan.se!

Hur kan man tillämpa Lean i sin egen, lokala kontext och få hållbar/långsiktig utveckling av produktionssystem?

Denna webbplats visar delresultat från flera forskningsprojekt: 

 

Huset

Vi anser att svensk kultur och förutsättningar påverkar hur man bör arbeta med Lean, så vi presenterar Lean med ett typiskt svenskt hus (istället för tempel). Metoderna beskrivs tillsammans med konkreta exempel från företag - reseberättelser.

Klicka på huset och du hittar information om olika byggstenar och delområden kopplat till företagserfarenheter (= reseberättelser).

Se exempel genom att klicka på Byggsten C och Delområde C1

      
 
 
  Klicka i figuren för byggsten A-E!
     
      

 
           
Logo

 

 

© Swerea IVF AB, Volvo Technology AB och Chalmers, Avd för logistik och transport
Webmaster per.gullander@swerea.se     Ändrad: 21 oktober 2011