Hem

Login

KOMPROD

 

KOMPROD - Kompetensutveckling inom produktionsmetoder och konstruktion av högpresterande produkter av stål
2005 - 2007
(Avslutat projekt)

Projektets huvudmål var att öka svenska fordonsleverantörers kompetens inom utveckling och produktion av avancerade stålprodukter med deformationshårdnande rostfria TRIP-stål. Detta projekt bestod därför av två delar. Den första delen har varvat kursdagar med workshops inom materialkunskap, konstruktions- och produktionsmetoder.

Fyra tvådagars Workshops har hållits inom följande områden:

1. Materialteknik, korrosion och svetsning
2. Att konstruera med deformationshårdnande rostfritt, tumregler och numeriska metoder
3. Produktionsmetoder
4. Metoder för ökat materialutnyttjande, kostnadseffektiva material

Den andra delen innefattade både strukturerat arbete kring demonstrationsprodukter valda av företagen samt utveckling av nya delprocesser: sträckning av svetsar, försträckta pressämnen och rörsträckning/ändbearbetning till hög hållfasthet. Outokumpu Stainless, Swerea IVF, Linköpings Universitet och flera företag bidrar med sina erfarenheter under arbetet med demonstrator-produkterna.

Några av projektets mål var att:

  • 1. Utarbeta och genomföra kurs- och workshop-paket inom fyra delområden
  • 2. Vidareutveckla produktionsmetoder som används på 4 - 6 demonstratorer
  • 3. Genomföra seminarier och utställning av demonstrationsprodukter vid en fackmässa
  • 4. Skapa ett tillverkningsnätverk mellan kompletterande underleverantörsföretag
  • 5. Utveckla en metod för kompetensutveckling inom andra materialtyper, att förmedlas till Fordonskomponentgruppen och Plåtforum-nätverket.

Projektet slutredovisades vid ett slutmöte på Swerea IVF den 9 januari 2008. Alla ovanstående mål har uppnåtts inom projektet.

Vid mötet beslutade projektgruppen att fortsätta med kompetensspridning i det bildade nätverket genom kurser som hålls inom andra gemensamma projekt samt för kunder och allmänhet. Kontakta projektledarna nedan om intresse finns för dessa kurser.

Projektledare var Mats Karlsson Outokumpu Stainless Automotive AB. Teknisk/adm. projektledare var Boel Wadman,  Swerea IVF, tel 031-706 61 80.

 

Webansvarig: Lars-Olof Ingemarsson, lars-olof.ingemarsson@ivf.se, 031-7066191