Anvndarnamn

Lsenord


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projektweb

Vlkommen till hemsidan fr EnviroMan

Milj- och kretsloppsanpassade tillverkningsprocesser fr metalliska material. Rening av processvtskor och tervinning av restprodukter.


 


Ett projekt inom FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, omrde Hllbar Produktionsteknik.


 


Om FFI: Se Vinnovas hemsida http://www.vinnova.se/sv/ffi/