Välkommen till DISI

DISI står för Diversity in the Swedish Industry. Det är ett mångfaldsprojekt med syfte att stärka konkurrenskraften i svensk industri genom att öka mångfalden i företagen. Målet är att skapa förutsättningar för att ta tillvara många olika perspektiv och erfarenheter hos medarbetarna. DISI fokuserar för det första på att förändra värderingar och attityder i mångfaldsfrågor hos medlemmarna i ledningsgrupperna på de sju deltagande företagen.

DISI finansieras till hälften av Equal, ett program initierat av Europeiska Socialfonden för att minska diskrimineringen på arbetsmarknaden.

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledaren Cecilia Ramberg »

 

 

 

 Mångfald & Affärsstrategier
Nyhetsbrev nr 7 september 2005
(pdf-fil)

Fyrklövern

Jämställdhet inifrån